Nupelda, awazên kilasîk yên ciwan berhevkirî û dengê hêmin yên ji Anatolya û Mezopotamyayê pêşkêş dike, bayekî hênik yê dûrîyê û hemahengîya rengan ya rêbere bo guhên we. Komeke ji çar kesan ji Rojava, Tirkiye û Almaniya li gel dengên pirreng yên amûrên musîkê (keman, bilûr, duduk, tenbûr, gîtar, erbane, û kaxon ê) zengilê rengan yê Berlin ê yê nû bilind dibe bi pênc zimanan (kurmancî, zazakî, tirkî, ermenî, almanî) bi zarava û devikên têkel. Carcaran guhdarîya hêmen û carnan bi pêyên dîlangêr hûn vexwendîne – ûtopiyaya mûzîkê ya ku sînor tê de bê wate ne.